Biztosítások

Mondial Assistance


A Biztosító legfontosabb adatai

Név: AGA International S.A. Magyarországi Fióktelepe a párizsi R.C.S-nél 519490080 kereskedelmi regisztrációs számmal bejegyzett AGA International S.A. (főiroda: 75009 Párizs, 37 rue Taitbout) cég leányvállalata.
Cím: Mondial Assistance H-2040 Budaörs, Szabadság út 117. B.ép. 4.em.
Telefonszám: +36 (06) 23 50 7416. H-Cs: 8.30-17.00, P: 8:30 - 16:00
Fax: +36 (06) 23 50 7414
www.mondial-assistance.hu
Email: ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at


pdf   Általános biztosítási feltételek letöltése

Útlemondási biztosítás

A sztornó biztosítás utazásképtelenség vagy a már megkezdett utazás megszakítása esetén nyújt fedezetet a megvásárolt szolgáltatásokra, legyen az akár repülőjegy, szállás, kulturális programok, sportrendezvények.

Ez a termék köthető utólag is, nem csak a foglalás napján.
30 nappal az utazás megkezdése előtt útlemondási védelmet nyujtó biztosítás utólag nem köthető!
Figyelem! A mondial Assistance-nak minden útlemondási esetet maximum 48 órával annak bekövetkezte után írásban jelenteni kell!

További információt a szolgáltatásról és díjakról az alábbi linken olvashat!

https://www.mondial-assistance.hu/content/110/hu/utasbiztositas/utlemondasi-biztositas

Utasbiztosítás

Az Őrangyal utasbiztosítás komplett védelmet nyújt külföldi utazásokra. Felső korhatár nincsen, és akár több hónapra is megköthető.

Biztosítot személy az aki a biztosítás megkötésének időpontjában legalább 6 hónapja bejelentett lakhellyel rendelkezik Magyarországon, Svájcban, Liechtensteinben vagy az Európai Unió egyik tagállamában.

További információt a szolgáltatásról és díjakról az alábbi linken olvashat!

https://www.mondial-assistance.hu/content/3/hu/utasbiztositas/orangyal-utasbiztositas

Hogyan tud káresetet benyújtani?

Baleset, betegség esetén, a Mondial Assistance 24 órás segélyhívóközpontja (+36 (06) –1 814 9500) azonnal értesítendő.

Útlemondás esetén,maximum 48 órával a lemondási ok bekövetkezte után írásban jelenteni kell, lehetőleg e-mail-en: karbejelentes@mondial-assistance.at vagy fax-on: +36 (06) 23 50 74 14

Poggyászkár esetén, a biztosított köteles tájékoztatni a légitársaságot, erről jegyzőkönyvet kérni majd azt eljuttatni a biztosító részére.

https://www.mondial-assistance.hu/content/24/hu/mondial-assistance/utasbiztositasi-karesetbenyujtasa

Letölthető dokumentumok

Vienna Life


Általános biztosítási feltételek

Hatályos 2014.01.01-től

A biztosítási szerződés megkötésével a Szerződő fél jelen Általános Biztosítási Feltételeket, valamint a választott biztosítási termékhez tartozó Kiegészítő Biztosítási Feltételeket elfogadja és azokkal egyetért. A biztosítási szerződésre a magyar jog az irányadó, az abból fakadó esetleges vitákra hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék illetékes.

FIGYELEM! Minden esetben a választott biztosítási terméknek megfelelő általános és kiegészítő biztosítási feltételek érvényesek.

A Biztosító legfontosabb adatai

Név: Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135–139.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 428
Honlap: www.viennalife.hu
E-mail: info@viennalife.hu
Jogi formája: Zártkörűen működő részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-043077 (bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)

A 0–24 órán keresztül elérhető kárbejelentő és információs szolgálat telefonszámát a Biztosító honlapján közzéteszi.

pdf   Általános biztosítási feltételek letöltése

pdf   Sztornó biztosítás feltételek letöltése

pdf   Világjáró szórólap letöltése

Mi a teendő kár esetén?

Fontos,hogy utazása alatt mindig tartsa magánál a segélyhívószámot tartalmazó utazási kártyáját.

Ha balesetet szenved vagy megbetegszik, és mentésre, orvosi, kórházi ellátásra szorul, avagy igénybe kívánja venni a személygépkocsi asszitencia szolgáltatást, kérjük hívja 0-24 óráig rendelkezésre álló magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálatot.

+36 1 268 13 88

Fontos az orvosi dokumentáció, valamint a külföldi orvosi vagy gyógyszerköltségekkel kapcsolatos (névre szóló) eredeti számlák megőrzése is.

Poggyászkár esetén névre szóló, részletes rendőrségi vagy légitársasági jegyzőkönyv, esetleg határozat felvétele szükséges a kárigény érvényesítéséhez.

Útlemondási védelem

Szükséges mellékletek: Az utazási irodának / légitársaságnak megküldött lemondás másolata,
Az utazásképtelenséget alátámasztó dokumentum (orvosi/rendőrségi/kezelőorvosi/háziorvosi igazolás, leletek a betegségről, kórházi zárójelentés).
Az utazási iroda és az utas közötti utazási szerződés (jelentkezési lap, együtt jelentkező utasok név szerinti feltüntetésével)
Befizetést igazoló számla
Az utazási iroda/légitársaság nyilatkozata a kár nagyságáról

Ezek birtokában töltse ki az útlemondási kárnyomtatványt.

Figyelem! A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-nekminden útlemondási esetet maximum 2 nappal annak bekövetkezte után írásban jelenteni kell!

Tel: +36 1 268 13 88

Gyógyíttatási költségek külföldön

Külföldi gyógykezelés esetében a biztosítás igazolásán túl az utazásszervező visszaigazolását, eredeti számlákat (pl. gyógyszerek, orvosi vizitek a betegség megadásával és a kezelés formájával) mindenféleképpen kérni fogják. Kórházi tartózkodás esetén vagy többszöri ambuláns kezelés esetén a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt azonnal értesítendő! Kérjük hívja a 24-órás segélyközpontot a +36 1 268 1388

Poggyászbiztosítás

Lopás: a biztosítás igazolása, eredeti rendőrségi jelentés, kompletten kitöltött kárjelentés. Poggyászkár: a biztosítás igazolása, eredeti repülőjegy, a légitársaság ill. a szállító cég eredeti kárfelvételi elismervénye, kompletten kitöltött kárjelentés.

Kárformanyomtatványok

A kárformanyomtatványok letölthetők partnerünk honlapjáról a www.viennalife.hu/dokumentumoku címen.